ഗിരിജ

girijaആറങ്ങോട്ടുകരയുടെ നൃത്തകലാ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യം. പ്രശസ്ത നാടക നടനും രചയിതാവുമായ സേതു ആറങ്ങോടിന്റെ ഭാര്യയാണ്.
ചെറുതുരുത്തി മേച്ചേരിക്കുന്ന് നബ്രാത്ത് ബാലകൃഷ്ണന്റെയും രുഗ്മിണിയുടെയും മകളാണ് . സ്കൂൾ പഠനത്തിനു ശേഷം കലാമണ്ഡലത്തിൽ നാലു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു. ആദ്യഗുരു കലാമണ്ഡലം സരോജിനി. ഭാരത നാട്ട്യം, കുച്ചുപ്പുടി, മോഹനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ തന്റെ അനുപമമായ കല ചൈതന്ന്യം കണ്ടെത്തുന്ന ഗിരിജടീച്ചർ മോഹനിയാട്ടം തുടരുന്നത് സത്യഭാമ ശൈലിയിലാണ്.
ഇരുനൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കളിൽ ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന ഗിരിജ ടീച്ചറെ നൃത്തരംഗത്ത്‌ ഏറ്റവും സ്വാതീനിച്ച വ്യക്തി കലാമണ്ഡലം ലീലാമ്മയാണ്.
മക്കൾ ജിഷ്ണു, ഗായത്രി.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *