തൃക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രം, ഒരു ഐതിഹ്യം

thrikkovilതൃക്കോവില്‍ അമ്പലത്തെ കുറിച്ച് തലമുറകളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞ മറ്റൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ധ്യാന നിമഗ്നനായ തേവര്‍ക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഇല്ലങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും ശബ്ദഘോഷങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നതുകൊണ്ട് സ്വയം നിഗ്രഹശക്തി പ്രാപിച്ച് ഇല്ലങ്ങളെ ഓരോന്നായി കാലക്രമേണ സന്തതി പരമ്പരകളില്ലാതെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. തേവരുടെ ഈ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ കോപാകുലയായ വൃദ്ധയായ ഒരു തമ്പുരാട്ടി തൃക്കൈകുളത്തില്‍ മുങ്ങി വന്ന് “അന്തിതിരിപോലും ലഭിക്കാതെ പോകട്ടെ” എന്ന് ശപിച്ചത്രെ………..

ganesh_vadakkepurakkalപിന്നീട് എത്രയോ കാലങ്ങളോളം അമ്പലത്തിന് ഈ സ്ഥിതി വന്നു. അമ്പത്തൊന്നു ദിവസം നിത്യം കുളിച്ചു തൊഴാനും തേവര്‍ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ലത്രെ. ഭക്തര്‍ക്ക് തിരികെ അനുഗ്രഹിച്ചു നല്കാന്‍ തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന തോന്നലും ഭഗവാനുണ്ടത്രെ.

എല്ലാ ശാപത്തിനുമപ്പുറം കാലത്തിന്‍റെ മോക്ഷ സഞ്ചാരം വഴികള്‍ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. അതിന്‍റെ തെളിവാണ് ആറുംകെട്ട കരയുടെ നാഥന്‍ വാണരുളുന്ന തൃക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇന്ന് കൈവന്ന വികസനങ്ങള്‍..

വി. ഗിരീഷ്‌.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *